EN
特色医疗
Special Medical

体检中心

3、盆底及两癌筛查套餐

2020-04-01 1627次

                

盆底及两癌筛查套餐( 807元)

检查项目

             检查内容

一般检查

身高、体重、血压、心率、体重指数

妇科检查

常规检查、白带常规+苷酶酯酶H2O2、宫颈液基细胞检测(TCT)、人乳头状病毒检测(HPV)

乳腺检查

常规乳腺触诊

B超项目

妇科彩色阴道B超、乳腺B超

AMH

检测卵巢储备功能

盆底肌力筛查

盆底肌功能筛查

体检报告及免费解读